Měření

Záměr ložiskového tlaku  (animace)

  • Bodové záměry tlaků a teplot
  • Dlouhodobé záměry tlaků a teplot
  • Hydrodynamický výzkum sond
  • Teplotní anomálie
  • Teplotní průtokometrie
  • Záměry úrovní kapalných rozhraní
  • Ověřování průchodnosti sond

Měření - podrobněji

Zpět

KAMERA