Projekt: WellTest s.r.o. - FVE s instalovaným výkonem 19,8 kWp s akumulací,

registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001647

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

 

 

 

KAMERA