Dokumenty

Oprávnění k hornické činnosti

Osvědčení závodního, dokument 1, dokument2

Osvědčení báňského projektanta, dokument 1, dokument2

Osvědčení technika BOZP

Osvědčení technika PO

Osvědčení k obsluze VTZ plynových, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4

Osvědčení k obsluze VTZ tlakových, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4

Osvědčení VLH, dokument 1, dokument2

 

Projekt: WellTest s.r.o. - FVE s instalovaným výkonem 19,8 kWp s akumulací,

registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001647

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

KAMERA