SERVISNÍ PRÁCE

Technologické operace na drátě, odběry hlubinných vzorků, záměry ložiskových tlaků, hladin a dna sond, hydrodynamický výzkum sond...

 

 
 

VOZOVÝ PARK

Soupravy pro výzkum sond, hlubinné vzorkování a technologické operace na drátě ...

 

 
 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Wireline technika (lubrikační nástavce, měřicí drát, hlubinné vzorkovače, technologické nářadí...), měřící technika (měřicí přístroje souprav, hlubinné manometry, povrchové měřicí sondy...)

KAMERA